***

***

viernes, 20 de febrero de 2009

Una disfressa feta meva ha sortit a la premsa localLa disfressa del rei en Jaume I que he dissenyat pels meus alumnes ha sortit al diari de Balears !!!

Fotogaleria
Ruetes escolars 2009
Hi vérem motius reials. Foto: J. Socies.


jueves, 19 de febrero de 2009

Otra forma de bucear...

Google Ocean, Google hasta debajo del agua


Por Ismael F.Madero • 30 Abr, 2008 • Sección: Google, Software, Tecnología
Google Maps, Earth, Sky… no podía ser de otra forma, ahora llega Google Ocean, un mapa del mundo submarino en tres dimensiones.
El gigante de las búsquedas en Internet reunió en Diciembre a un grupo de asesores y expertos en oceanografía así como a investigadores de instituciones de todo el mundo en Mountain View, centro de operaciones de Google, con el fin de discutir sobre los planes de futuro de la compañía de crear mapas 3D oceanográficos, tal y como apuntan fuentes cercanas a News.com
La idéa, que en principio se llamará Google Ocean, es similar a otras aplicaciones de mapeo en tres dimensiones. La gente podrá ver la topografía submarina, buscar lugares de interés o simplemente navegar a través del fondo submarino usando las herramientas de Zoom.
Un portavoz de Google ha declarado que de momento “no hay nada que anunciar“. Los investigadores oceanográficos dicen sin embargo que la herramienta sería increíblemente útil.
“No hay verdadera profundidad de terreno oceánico en Google Earth“, dijo Tim Haverland, jefe de desarrollo de aplicaciones geoespaciales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) “No se puede obtener usando un submarino y, en esencia aún no se puede volar a través del agua para explorar los cañones oceánicos.“
Google Ocean incluirá una capa base que mostrará la profundidad del fondo marino y servirá como marco espacial para después y según las fuentes que se dispongan, obtener más datos sobre la zona que se desea estudiar. Además, entre los planes de Google está el tratar de llenar las zonas del mapa submarino de imágenes de alta resolución y un sinfín de datos adicionales, como estratos superpuestos que representen fenómenos meteorológicos, corrientes marinas, temperaturas, naufragios, arrecifes de coral o la proliferación de las algas… y un largo etc.
Aunque las imágenes obtenidas por satélite tienen el mundo entero cubierto, así como una buena parte del espacio exterior conocido, muy poco se sabe sobre las profundidades marinas, que cubren cerca del 70% del planeta. Sólo un pequeño porcentaje de los fondos marinos ha sido mapeado ya en detalle usando sonares.
“Se necesitaría alrededor de 100 buques al año sacando fotos en alta resolución“, dijo Dave Sandwell, profesor de geofísica en el Instituto Scripps de Oceanografía
Lo que nos faltaba ya…
Google hasta debajo del agua, vaya!

lunes, 16 de febrero de 2009

Els xuetes de Mallorca i les famoses "llistes"

Molts vegades quan qualcú s'assabenta de que visc a Mallorca em demana pel tema dels “Xuetes” (els jueus conversos de Mallorca). Com ja estic una mica avorrit de xerrar del tema, faig aquest pots, i aprofit que l'amiga Conxa Forteza m'ha enviat aquest enllaç de IB3 Ràdio en un programa que xerra de tot això: "Veus del Call"
Està bastant ben explicat encara que el programa, per jo, és un poc tendenciós, amb qualcuna afirmació poc històrica, però fonamentalment el programa xerra del autor i del llibre: Historia de los judíos mallorquines y de sus descendientes cristianos - Gabriel Cortés i Cortés, reeditat per l'editor Miquel Font.
Biografia d'en Gabriel Cortés:

Gabriel CORTÉS i CORTÉS, advocat (estudià la carrera de Dret a Palma com a alumne lliure i es llicencià a la Universitat de Múrcia), dramaturg, novel·lista i historiador, va néixer a Palma de Mallorca el 1903 i hi morí de sobtaa el 1967. Com a misser que era, va tenir bufet obert al carrer de l'Esparteria i, en el món de les finances, va arribar a ser president del Consell d'Administració del Banc de Crèdit Balear. Com a polític -milità a la CEDA de Gil Robles i, després, s'afilià a Falange-, va esser regidor de l'Ajuntament de Palma durant la Segona República i ho tornà a ser de bell nou en un deis primers consistoris de lliure elecció dins els anys quaranta. Pel que fa a la seva activitat coro a escriptor, cal assenyalar que va serr premi «Gabriel Maura» de novella l'any 1959 amb L'altre camí, i premi «Bartomeu Ferrà» de teatre, el 1963, amb Els comparses. A més de les obres esmentades, també és autor de les novel-les El jardín del ateo (1946) i Pel camí del vent (1968). De la seva producció teatral, cal citar-ne, entre d'altres, les obres Nit de festa (1928), La cançó del mar (1935), Aigua de pluja (1951) i Els cims lluminosos (1957). Finalment, com a historiador, va treballar principalment amb materials relacionats amb els jueus i els jueus conversos de Mallorca i va esses responsable, juntament amb Miquel Forteza, de l'edició de La Inquisición de Mallorca - Reconciliados y relajados (Barcelona, 1946).

Historia de los judíos mallorquines y sus descendientes cristianos és l'obra póstuma de Gabriel Cortès, malgrat que l'havia deixada enllestida l'any 1944 -un any abans de l'acabament de la segona Gran Guerra i de l'ensorrament d'Hitler. Tanmateix, no la va publicar aleshores, probablement per raons d'«oportunitat». Es per aixó que recobrar aquesta.obra té, sense dubte, un interés especial: per primera vegada, s'intenta de fer una historia, amb mètode i rigor, deis jueus i deis jueus conversos mallorquins. L'obra no és, per tant, un conjunt de documents aïllats, valuosos per als erudits, sinó que és el seguiment cronológic i rigorós d'una llarga persecució plena d'injustícies i marcada sempre pel signe de la violencia. I Cortès ho fa partint de les èpoques més remotes, des deis temps islàmics i la conquesta de Jaume I fins al segle XIX,, bàsicament, encara que fa algunes referencies al nostre segle. Historia de los judíos mallorquines... podria ben bé esdevenir una obra de consulta obligada per a tots aquells qui tenen interès pel tema i, fins i tot, per a qui tengui afecció per la historia en general. Al capdavall, Cortès va escriure una obra tan apassionant com apassionada, que assoleix el carácter quasi de testirnoniatge, ja que la va voler escriure des de l'óptica del «carrer», és a dir, com a personatge directament afectat per la marginació que havia patit pel propi llinatge.


En resum podríem dir que la majoria dels famosos llinatges “xuetes” no eren llinatges “jueus”, es a dir la majoria no ho eren, eren llinatges cristians que varen agafar els jueus conversos que ja existien a l'illa i fins i tot molts d'ells llinatges que existien també a la península.


També podríem dir dels llinatges que han quedat amb “l'estigma” de xueta en la memòria popular mallorquina una dita castellana: “ni son todos los que están ni están todos lo que son”...

Així doncs, una persona que porti aquests llinatges “famosos” o qualsevol altra dels que menciona Gabriel Cortés en el seu llibre, pot ser o no descendent dels jueus primigenis convertits a la força o de grau. De totes formes la xenofòbia envers aquest col·lectiu que va existir a Mallorca durant segles va fer que els portadors dels famosos quinze llinatges es casassin entre ells en una situació endogàmica.
De qualsevol forma aquest tema ja no interessa a ningú a Mallorca, i manco als joves, només als estudiosos o aficionats als temes històrics.
Que ho escolteu !

domingo, 8 de febrero de 2009

Panfleto antipedagógico

Lamentablemente el Blog del autor de este libro "Panfleto antipedagógico" ha cerrado... Si queréis releer sus post y sus comentarios, no os defraudará...
http://www.antipedagogico.com/


La educación igualitaria es injusta

Comparto con vosotros la entrevista que me realizó Lluís Amiguet de La Vanguardia sobre el Panfleto y que fue publicada en la sección "La Contra" este martes.

LLUÍS AMIGUET - 16/05/2006

Un colega de la redacción me recomendó entusiasta el ´Manifiesto antipedagógico´ que corría por internet. Lo leí: era discutible, pero coherente y cargado de sentido. Dicha coherencia tampoco pasó inadvertida para el avispado editor de leqtor, que ahora lo ha transformado en buen papel. Moreno, además de incómodo panfletario, es doctor en Historia de las Matemáticas; ha traducido del árabe el ´Arte del cálculo´, de Ibn Al Samh, y es autor de un celebrado ensayo sobre el poeta y matemático Omar Sayyam. "El islam dio grandes científicos en el medievo - razona-, pero después intercambió papeles con el cristianismo, que entonces ponía la ciencia al servicio de la fe. Hoy es el islam el que ha subordinado toda la ciencia y el progreso a la religión"

R. MORENO CASTILLO, PROFESOR; AUTOR DEL "PANFLETO ANTIPEDAGÓGICO":
"La educación igualitaria es injusta"

Tengo 55 años: lo mejor de la madurez es que aprecia a los clásicos. Nací en Madrid. Soy padre emancipado de sus dos hijos. Leo teología sin ser creyente. Soy votante del PSOE, por eso me duele su política educativa. Para dejar de estar suspendidos en educación hay que recuperar la memorística, la disciplina, la exigencia, y repetir cursos

- ¿Cuál es el primer problema de nuestra educación?
- Que la educación igualitaria es injusta. En realidad, penaliza a los alumnos que quieren estudiar y tampoco consigue que los que no quieren aprender aprendan.
- No todos tienen las mismas capacidades.
- La falta de talento del alumno puede suplirse con mayor dedicación del profesor, pero ése no es el problema. Nuestro sistema educativo fracasa no porque a algunos estudiantes les cueste más aprender, sino porque a unos cuantos no les da la gana de estudiar.
- ¿Unos cuantos?
- Sí, que perjudican al resto, y, como la ley nos obliga a aprobarlos y, a la segunda, pasarlos de curso, pues toda la clase se resiente, y por eso, entre otras cosas, estamos a la cola en la competencia escolar en Occidente.
- ¿Cómo lo solucionaría usted?
- La solución para evitar que cuatro o cinco alumnos que no quieren estudiar lastren al conjunto sería adelantar la edad de elección de la formación profesional.
- ¿Cómo?
- Yo creo que se debería separar a los alumnos desde los doce años y no obligar a todos a estudiar ESO hasta los 16. Así, quien quisiera podría acceder a una formación profesional a los doce y no se vería luego obligado a ser mano de obra barata a los 16.
- Pero a los doce años no sabes qué quieres.
- Ésa no debería ser una decisión definitiva, sino reversible en cada curso. Siempre habría de darse al alumno la posibilidad de reintegrarse en el bachillerato académico, que debería durar desde los doce hasta los 18 años.
- ¿Cambiaría más cosas del programa?
- Hay que memorizar más. Tenemos que recuperar la memoria en el aula. La pedagogía que se considera moderna ha desprestigiado la memorística y afirma que lo importante no es memorizar, sino saber razonar...
- ¿Acaso no es cierto?
- Eso es una sandez. Es imposible memorizar sin razonar y viceversa. Algunas estructuras básicas del saber tienen que memorizarse y punto, y sólo hay una manera: aprenderlas de memoria. Sí, memoria: mecánicamente.
- ¿Quiere volver a recitar los reyes godos?
- Me conformaría con que los chavales supieran de memoria los últimos reyes de España al menos desde los Reyes Católicos.
- Luego todo se olvida.
- Sí, pero si usted alguna vez supo algo y lo ha olvidado, al menos puede consultar y recordarlo, pero si nadie nunca se lo enseñó, entonces ya no sabrá buscarlo en ningún sitio. Será usted un ignorante absoluto.
- Pero si el alumno pone buena voluntad...
- Ése es otro error pedagógico: la buena voluntad no es suficiente. Sólo es suficiente el éxito. ¿Qué le pide usted a su médico? ¿Que le cure, o se conforma con que lo intente?
- Espero de él que me cure.
- Pues al estudiante, si apuestas por su futuro de verdad, hay que pedirle resultados desde el primer día y no sólo buena voluntad.
- Hay que motivarlo.
- Otra tontería. A los estudiantes hay que exigirles disciplina. La motivación es otro de los mitos pedagógicos cargados de buenas intenciones que han llevado a la cola de Europa a nuestro sistema educativo.
- Pero la ilusión mueve montañas.
- La disciplina mueve montañas. El niño no puede ilusionarse aprendiendo la tabla de multiplicar, porque la encontrará aburridísima, y lo es, pero el profesor debe disciplinarlo y hacérsela aprender, porque ése es el único camino para saber multiplicar un día.
- ¿Pide usted la vuelta del castigo?
- Pido la vuelta a las aulas del respeto al profesor y quiero que también regrese la educación, entendida como subordinación del egoísmo al interés general. Pido que los estudiantes recuperen los modales y dejen de rendir culto a sus propios y pueriles caprichos.
- ¿Así reduciría el fracaso escolar?
- Existe mucho más fracaso escolar del que se denuncia y, lo que es peor, incluso quienes cumplen los objetivos - siguiendo la jerga pedagógica en boga- tal vez sí los cumplan, pero aun así sufren grandes lagunas cognitivas.
- Kant pedía que no enseñáramos filosofía, sino que enseñáramos a filosofar.
- Kant dijo eso, pero hizo lo contrario. Dedicó toda su vida a leer filosofía y sólo se atrevió a publicar La crítica de la razón pura cuando ya tenía 57 años. Así que Kant estudió mucha filosofía antes de filosofar.
- Los padres también sufren lo suyo.
- Están despistados por el sistema. Antes sabían que el chaval debía apretar para no ir a septiembre y en septiembre para no repetir. Como ahora hay que pasarles de curso de todos modos, creen que la holgazanería de sus hijos no lo es tanto, puesto que aprueban.
- Pero la pedagogía...
- La pedagogía se utiliza como una jerga irrelevante para enunciar lo obvio. Un profesor tiene que dominar su materia y luego aprenderá a enseñar, porque a enseñar no se enseña, como tampoco se enseña a amar o a tener amigos. Sólo la experiencia es maestra.
- Su manifiesto diríase reaccionario.
- Es puro progresismo, lo que sucede es que cuestiona los manidos clichés bienintencionados, pero erróneos, que han fundado nuestras reformas educativas y sus fracasos.
- ¿Y la religión?
- No tiene cabida en el aula de todos. Pertenece a la esfera de lo privado. Imagínese a un profesor diciéndole a los hijos de una pareja homosexual que la homosexualidad es contra natura. Otra cosa es la historia de las religiones, que sí se puede enseñar.
- ¿Y la filosofía sí que cabe?
- Enseñar a pensar es algo de lo que todos estamos muy necesitados.

Dios no existe: vive la vida


Entrevista con el biólogo Richard Dawkins.


"Desde Darwin, no se sostiene que un ser superior haya creado el mundo".


Eduardo Suárez Oxford.


Al filo del bicentenario de Darwin, qué mejor oráculo al que acudir que Richard Dawkins, divulgador del evolucionismo, ateo militante y polemista recurrente en distintos ágoras.Dawkins es autor de "El gen egoísta" y "El espejismo de Dios". Dos libros de éxito que reflejan su doble naturaleza de científico brillante y pensador anticlerical. De hecho, Dawkins ha sido uno de los principales impulsores en el Reino Unidos de la campaña de publicidad en los autobuses de Londres con un eslogan a favor del ateísmo ("Probablemente Dios no existe, así que deja de preocuparte y disfruta de la vida"), que recientemente se ha iniciado también en Madrid y Barcelona.A priori, Dawkins se antoja una persona solícita y agradable. Las preguntas lo convierten sin embargo en un tipo hosco, desabrido y gruñón. Lo que sigue es el resumen de una conversación estimulante pero tensa y difícil.


Pregunta.- ¿Cómo le explicaría la importancia de la teoría de Darwin a alguien de otro planeta?.


Respuesta.- Le diría que logró explicar por qué existimos como seres complicados y estadísticamente improbables. Antes de él, la gente pensaba que la complicación, la elegancia, la belleza de las cosas vivas tenían su origen en un ser superior. Eso fue lo que Darwin destruyó.

P.- O sea que según usted la muerte de Dios es una consecuencia lógica de la teoría de Darwin.

R.- Yo no iría tan lejos. Diría más bien que, después de Darwin, la hipótesis de un ser superior que ha diseñado el mundo deja de sostenerse. Si uno cree en Dios debe hacerlo por otros motivos, pero no porque lo necesite para explicar el mundo.

P.- ¿Se ha frenado la selección natural en el ser humano?

R.- Tal vez. En mi opinión, quizá es cierto, en el sentido que casi nunca morimos antes de estar en edad de reproducirnos, aunque desde luego hay todavía cierta selección natural en lo que respecta a las enfermedades.

P.- Hay quien dice también que ese freno a la evolución biológica ha dado paso a una evolución cultural.

R.- Quizá. Aunque la evolución cultural la mueven resortes similares a los de la evolución biológica. Nuestros cerebros y nuestros sistemas nerviosos están moldeados por siglos de selección natural.Uno puede encontrar los orígenes de cosas como el deseo sexual o la búsqueda de estatus en nuestro proceso evolutivo.

P.- Pero los seres humanos hacemos cosas en contra de nuestros instintos de reproducción y supervivencia. Pienso en el suicidio, los deportes de riesgo o el matrimonio gay.

R.- El suicidio o el matrimonio gay no son por supuesto lo mejor para la supervivencia de los genes de uno, pero creo que éstas no son excepciones muy importantes. La especie humana es una especie muy peculiar. No es bueno concentrarse en ella si uno quiere entender la teoría de Darwin.

P.- ¿Somos esclavos de nuestros genes?

R.- No.

P.- ¿Y pesan los genes más o menos que el ambiente en el que crecemos?

R.- Hoy la ciencia ya sabe qué parte de nuestras diferencias corresponde a nuestros genes y cuál pertenece a factores externos como la nutrición, la cultura o la educación. Y hay cosas que parecen ser más resistentes a la variación ambiental. Lo atestiguan las investigaciones sobre gemelos. Los rasgos de la cara suelen ser iguales se eduquen donde se eduquen, pero también la orientación sexual, la irritabilidad o el cociente intelectual.

P.- Si luchamos por sobrevivir y reproducirnos, ¿por qué el altruismo?

R.- Es una pregunta que durante años fascinó a los científicos. Las respuestas más aceptadas son el parentesco -tratamos bien a quienes tenemos cerca- y la reciprocidad -tratamos bien esperando algo a cambio-.

P.- ¿Y la religión? ¿Tiene también un origen evolutivo?

R.- En mi opinión, es el producto secundario de diversas predisposiciones psicológicas del ser humano. Cosas como la tendencia a respetar la autoridad, que podría tener ventajas evolutivas en una especie como la nuestra.

P.- Usted ha escrito: «Darwin hizo posible que yo fuera un ateo intelectualmente realizado». ¿A qué se refiere?

R.- Antes de Darwin, cada vez que uno miraba el mundo veía alrededor una presencia masiva de pruebas de que alguien lo había diseñado.Y eso hacía muy complicado ser ateo. Fue Darwin quien hizo mucho más fácil serlo, al descubrir que era la selección natural lo que movía el mundo.

P.- Pero él no era ateo.

R.- El decía que era un agnóstico porque pensaba que le aceptarían mejor si se llamaba así. Pero Darwin era tan ateo como lo soy yo. Nadie puede demostrar que no existe Dios. Sólo que no hay una sola evidencia de ello. Pero la carga de la prueba debe recaer en aquéllos que creen en algo que tiene las mismas probabilidades de existir que un hada o un unicornio.

P.- Como sabrá, hay autobuses ateos circulando por las calles de Madrid y Barcelona

R.- Lo sé y estoy encantado. Creo que es muy bueno que los creyentes se den cuenta de que no todos los somos y que no tenemos por qué serlo.

P.- Hay quien dice que la campaña está creando más creyentes que ateos.

R.- Lo importante es que la gente piense por sí misma. Usted sugiere que cuanto más le den vueltas al asunto, más religiosos serán. Francamente, si eso sucede, me sorprendería.

P.- ¿Por qué es tan difícil para la especie humana deshacerse de la religión?

R.- Por ignorancia. Muchas personas son el producto de un adoctrinamiento infantil que les presenta como un hecho que Dios existe.

P.- La ignorancia puede ser un factor en algunos casos. Pero no todos los creyentes son ignorantes. Hay creyentes que son filósofos, matemáticos o biólogos.

R.- Por supuesto. Y no estoy hablando de ellos. En el caso de muchos científicos, habría que ver qué es aquello en lo que realmente creen y podría ser que sólo sean creyentes en el sentido panteísta de Einstein. Los científicos cristianos, supongo, lo son por un adoctrinamiento infantil que no son capaces de sacudirse.

P.- ¿Le merecen las grandes religiones el mismo respeto que los hechiceros de las tribus africanas?

R.- Exactamente el mismo. En ninguno de los dos casos hay pruebas de que aquello en lo que creen exista. Por eso merecen el mismo grado de respeto. Es decir, cero.

P.- A la luz de las cantatas de Bach o de las catedrales, ¿no cree que el cristianismo ha tenido algunos efectos positivos?

R.- No hay duda que la religión ha inspirado un arte extraordinario.Pero eso no convierte una religión en verdadera. Ahora bien, yo creo que cuando uno vive en una cultura cristiana, como nosotros, es importante que los niños aprendan sobre la cultura en la que viven. Uno no puede apreciar la Historia ni la literatura europea si no ha leído la Biblia o ha recibido nociones de arte sacro.

P.- O sea, que en su opinión esas cosas deben enseñarse en las escuelas.

R.- Por supuesto que sí. De lo que no estoy a favor de adoctrinar a los niños ni de etiquetarlos como niños católicos o musulmanes.

P.- Hay quien dice que el lema de sus autobuses es arrogante.Presupone que sólo los que no creen disfrutan de la vida.

R.- Ojalá haya católicos que disfrutan de la vida. Ojalá no sigan aterrorizando a los niños con cuentos sobre el fuego del infierno o mintiendo a sus feligreses sobre la eficacia de los métodos anticonceptivos.

P.- Hay gente que lo acusa a usted de referirse siempre a los elementos más radicales de la religión y de ignorar a los más liberales.

R.- Los profesores de teología, por supuesto, no defienden muchas de esas cosas. Pero en el día a día no tratamos con profesores de teología. Hay cientos de miles de personas que creen literalmente en el libro del Génesis o en el infierno.

P.- O sea, que según usted la mayoría de las personas religiosas son radicales, no liberales.

R.- Sí. Y eso es muy preocupante.

P.- Pero hay creyentes cuyo empeño ha hecho mejor el mundo. Desmond Tutu, Teresa de Calcuta...

R.- Desmond Tutu es una buena persona. Nadie que haya leído su vida puede decir lo mismo de Teresa de Calcuta. A mí me parece que era una mujer malvada. Ella creía que era muy buena, pero no le importaba nada el sufrimiento de las personas. Lo único que quería era convertirlas.

P.- ¿Y Gandhi? Era religioso también.

R.- Quizá. Pero es irrelevante. Hay buenas y malas personas, crean o no crean en Dios. No creo que sea una buena idea predicar mentiras aunque algunas de las personas que las crean sean buenas personas. Lo que cabe preguntarse es si la religión suele hacer mejores o peores personas.

P.- ¿En qué sentido?

R.- En mi opinión, hay una semilla en la religión que lleva al ser humano a hacer cosas terribles. Fíjese en los terroristas del 11-S. Al secuestrar aquellos aviones, todos creían que hacían la voluntad de Dios. En el ateísmo es imposible encontrar la semilla de una cosa así.

P.- Hitler y Stalin eran ateos.

R.- Stalin era ateo, pero ninguna de sus atrocidades son la consecuencia lógica de ese ateísmo sino de su marxismo. Una ideología que, por cierto, tiene mucho que ver con la religión. Hitler y Stalin establecieron en sus estados una especie de religión y de culto a su personalidad. Eso no es ateísmo.

P.- Aparte de la de los autobuses ateos, ¿tiene alguna otra campaña en mente?

R.- Me encantaría hacer una en contra del adoctrinamiento a los niños en los colegios religiosos y contra el hecho de que al hijo de unos padres católicos se le etiquete como a un niño católico.Etiquetar a un niño es malvado.

P.- O sea, que según usted los padres no tienen derecho a educar a los niños según sus creencias.

R.- No he dicho eso. Yo hablo de etiquetar a los niños. De decir que un niño es católico o musulmán cuando no se dice que es un niño marxista o un niño derechista. Lo que yo quiero es que la religión reciba el mismo trato que los partidos políticos o los equipos de fútbol.

P.- ¿Y su hija? ¿Es atea?

R.- Sí. Supongo que sí, pero eso a usted no le importa.

P.- ¿Y usted la educó en el ateísmo?

R.- Eso a usted tampoco le importa. Es un asunto privado.

P.- Pero supongo que a los lectores les gustará saber si usted predica con el ejemplo o ha adoctrinado a su hija.

R.- Está bien. Contestaré a su pregunta. Yo le escribí una carta cuando tenía 10 años en la que le animaba a pensar por sí misma y eso es lo mejor que un padre puede hacer por su hija.

P.- Hay gente que no comprende su voluntad de extender el ateísmo.Gente que piensa: «Señor Dawkins, probablemente Dios no existe.Así que deje de preocuparse y disfrute de su vida». ¿Qué les diría?

R.- Les diría que lo que de verdad me apasiona es la verdad científica y que lo que deseo es abrir los ojos a la gente sobre el hecho maravilloso de su propia existencia. Mientras el adoctrinamiento religioso interfiera en el conocimiento de esa verdad científica lo combatiré. No le quede duda.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...