***

***

jueves, 1 de mayo de 2008

Por una vez hablan bien de miDijous, 1 de maig del 2008.
Edició N. 3511© Grup Serra.


Vilafranca La vila recupera la història perduda Lliuren a la Sala el llibre d’actes de 1831 a 1865 que comprà un professor a un llibreter de vell
GUILLEM MAS. Vilafranca. La vila ha recuperat part de la seva història perduda entre els anys 1831 i 1865, unes dates que no han pogut ésser estudiades pels historiadors pel buit ocasionat després de la misteriosa desaparició del llibre d’actes de la Sala dels esmentats anys entre el 1934 i 1978.
Eduard Connolly, un professor instal·lat a Ciutat i aficionat a la història, comprà a un llibreter de vell un lot de llibres en el qual figurava el llibre d’actes de l’Ajuntament de Vilafranca de 1831 a 1865, unes dates clau, ja que en l’actualitat es desconeix part d’aquesta història.
Tot d’una Connolly es posà en contacte amb la regidora de Cultura, Francesca Gelabert, per retornar a canvi de res el llibre d’actes a la Sala. Tot un gest que ha fet que l’Ajuntament li ho agraeixi públicament amb afecte.
El llibre comença amb la constitució de l’Ajuntament de 1831, amb el batle Joan Amengual, el secretari Jaume Mestre, els regidors Miquel Sastre i Antoni Bordoy, juntament amb els diputats Bartomeu Mayol i Gabriel Sansó. S’ha de destacar que el poble és nomenat com a Vilafranca de Mallorca i no com és conegut actualment com a Vilafranca de Bonany després del decret de 27 de juny de 1916, en què se li imposà l’afegitó ‘de Bonany’ per diferenciar-lo d’altres municipis homònims de l’Estat. Així, al llibre es poden trobar algunes actes escrites en un perfecte català, tot i les prohibicions provocades pel decret de Nova Planta de 1715, i surt indistintament tant Villafranca com Vilafranca.
Diari de Balears - Tel. +34 971 78 8300 -
La Vila recupera su historia perdida
GUILLEM MAS
La Vila ha recuperado parte de su historia perdida entre los años 1831 y 1865, unas fechas que no han podido ser estudiadas por los historiadores por el vacío ocasionado tras la misteriosa desaparición del libro de actas del Ajuntament de los mencionados años, entre el 1934 y 1978.
Eduard Connolly, un profesor afincado en Palma y aficionado a la historia, compró en una librería de viejo un lote de publicaciones en el que figuraba el libro de actas del Ajuntament de Vilafranca de 1831 a 1865, unas fechas claves puesto que a día de hoy se desconoce parte de esta historia.
Acto seguido, Connolly se puso en contacto con la regidora de Cultura, Francesca Gelabert, para devolver altruistamente el libro de actas al Ajuntament. Todo un gesto que ha hecho que el Consistorio se lo agradezca públicamente con afecto.
El libro comienza con la constitución del Ajuntament de 1831, siendo alcalde Joan Amengual, secretario Jaume Mestre, regidores Miquel Sastre y Antoni Bordoy, junto a los diputados Bartomeu Mayol y Gabriel Sansó. asado 31 de diciembre». Hay que destacar que en el libro, el pueblo aparece como Vilafranca de Mallorca y no como es conocido actualmente -Vilafranca de Bonany- tras el decreto de 27 de junio de 1916, donde se le impuso ‘de Bonany’ para diferenciarlo de otros municipios homónimos del Estado.
Ultima Hora Tel.: +34 971 78 83 00RECUPERAT PER A L'ARXIU EL LLIBRE D'ACTES MUNICIPALS DELS ANYS 1831 A 1865
L'Arxiu Històric Municipal de Vilafranca reincorpora en el seu fons un llibre d'actes de plenaris municipals corresponents al període comprès entre el 1831 i 1865. Pel que s'ha pogut constatar, la sustracció del llibre consta, com a mínim, de l'any 1934, data en què figura la seva enquadernació a càrrec del secretari de la corporació Jaume Mestre. De fet, en estudis que porten referències bibliogràfiques a documents consultats a l'arxiu municipal, com és el cas de "Vilafranca de Bonany. Notas históricas" realitzat el 1978 pel Pare J. Nicolau, el tom en qüestió no apareix en la relació, així com tampoc ho fa en l'inventari de l'arxiu municipal del 1998.
La troballa d'aquest tom ha estat possible gràcies al Sr. Eduard Corneli, que adquirí el llibre a un antiquari i que, adonant-se de la seva naturalesa, n'ha fet acte de donació a l'Ajuntament de manera totalment desinteressada.
Des d'aquí l'Ajuntament aprofita per fer-li públic el seu més profund i sincer agraïment.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...